Scroll to navigation

READLINK(1) Användarkommandon READLINK(1)

NAMN

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

SYNOPSIS

readlink [FLAGGA]... FIL...

BESKRIVNING

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Skriv värdet på en symbolisk länk eller kanoniskt filnamn.

Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt; alla utom den sista komponenten måste existera.
Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt, alla komponenter måste existera.
Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt, utan krav på att komponenterna existerar.
Skriv inte ut den avslutande nyraden.

-q, --quiet

Undertryck de flesta meddelanden (normalt på).
Rapportera felmeddelanden.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Dmitrij V. Levin.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) readlink invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32