Scroll to navigation

REALPATH(1) Användarkommandon REALPATH(1)

NAMN

realpath - print the resolved path

SYNOPSIS

realpath [FLAGGA]... FIL...

BESKRIVNING

Skriv de upplösta absoluta filnamnen; alla komponenter förutom den sista måste finnas.

Alla komponenter i sökvägen måste finnas.
Inga komponenter i sökvägen behöver finnas eller vara en katalog.
Lös upp ”..”-komponenter före symlänkar.
Lös upp symlänkar när de påträffas (standard).
Utelämna de flesta felmeddelanden.
Skriv den upplösta sökvägen relativt KAT.
Skriv absoluta sökvägar om de inte är under KAT.
Expandera inte symlänkar.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) realpath invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32