Scroll to navigation

SHA1SUM(1) Användarkommandon SHA1SUM(1)

NAMN

sha1sum - compute and check SHA1 message digest

SYNOPSIS

sha1sum [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv eller kontrollera SHA1 (160-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Läs i binärt läge.
Läs SHA1-summor från FILen och kontrollera dem.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil.
Läs i textläge (standard).
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

De fem följande flaggorna är användbara enbart vid verifikation av kontrollsummor:

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Summorna beräknas så som beskrivs i FIPS-180-1. Vid kontroll skall indata vara en tidigare utdata från detta program. Normalläget är att skriva en rad med: kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som indikerar indataläge (”*” för binärt, ” ” för text eller där binärläge är betydelselöst) och namnet på varje FIL.

Obs: det är ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

BUGS

Do not use the SHA-1 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

UPPHOVSMAN

Skrivet av Ulrich Drepper, Scott Miller och David Madore.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha1sum>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sha1sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32