Scroll to navigation

STDBUF(1) Användarkommandon STDBUF(1)

NAMN

stdbuf - kör KOMMANDO, med modifierade buffringsoperationer för dess standardströmmar

SYNOPSIS

stdbuf FLAGGA... KOMMANDO

BESKRIVNING

Kör KOMMANDO, med modifierade buffringsoperationer för dess standardströmmar.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Justera strömbuffring av standard in.
Justera strömbuffring av standard ut.
Justera strömbuffring av standard fel.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Om LÄGE är ”L” kommer motsvarande ström vara radbuffrad. Detta alternativ är ogiltigt med standard in.

Om LÄGE är ”0” kommer motsvarande ström vara obuffrad.

Annars är LÄGE ett tal som kan följas av ett av följande:KB 1000, K 1024, MB 1000·1000, M 1024·1024, och så vidare för G, T, P, E, Z, Y. Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare. I detta fall kommer strömmen vara fullt buffrad med buffertstorleken satt till LÄGE byte.

OBSERVERA: Om KOMMANDO justerar buffringen på sina standardströmmar (tee(1) gör det till exempel) då kommer detta att åsidosätta motsvarande ändringar av stdbuf. Vidare använder några filter (som dd(1) och cat(1) etc.) inte strömmar för I/O, och påverkas alltså inte av stdbuf-inställningar.

EXEMPEL

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

BUGS

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32