Scroll to navigation

tail(1) Kullanıcı Komutları tail(1)

İSİM

tail - dosyaların son kısmını basar

KULLANIM

tail [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

Belirtilen her dosyanın son 10 satırını standart çıktıya yazar. dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

Belirtilen dosya ulaşılamaz hale geldiğinde dosya tekrar okunabilir olana kadar bekler.

Son sayı baytı gösterir.

Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da çıktıya yazar. --follow=name ile dosya ismini kullanarak izler, --follow=descriptor ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü dosya tanıtıcısını kullanarak izler.

--follow=name --retry ile aynı.

Son 10 satır yerine son sayı satırı gösterir.

--follow=name seçeneği kullanıldığında sayı denemeden sonra dosyada bir değişiklik gözlemlememişse silinip silinmediğinden veya isminin değiştirilmediğinden emin olmak için dosyayı tekrar açar (bu seçenek kullanılmadığında 5 defa bu işi yapar)

-f ile kullanılır. Süreç numarası pid olan süreç öldükten sonra çıkar.

Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

-f ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına süre saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar.

Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

sayının (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri `+' ise, sayıncı satır veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki son sayı girdiyi yazar. sayı, çarpım soneki alabilir: b = 512, k = 1024, m = 1024*1024.

--follow (-f) seçeneğinde =name belirtilmedikçe, tail dosya tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman --follow=name seçeneğini kullanın (örneğin `tail --follow=name deneme' dediğinizde, deneme dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir deneme dosyası oluşsa bile bütün bunlardan sonra tail `deneme' dosyasının içinde olanları göstermeye devam eder).

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

tail komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve tail yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils tail

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5