Scroll to navigation

asinh(3) Library Functions Manual asinh(3)

JMÉNO

asinh, asinhf, asinhl - funkce inverzního hyperbolického sinu

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double asinh(double x);
float asinhf(float x);
long double asinhl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

asinh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

asinhf(), asinhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions calculate the inverse hyperbolic sine of x; that is the value whose hyperbolic sine is x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, these functions return the inverse hyperbolic sine of x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno plus nebo mínus nekonečno.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
asinh(), asinhf(), asinhl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIE

C99, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), atanh(3), casinh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

2. května 2024 Linux man-pages 6.8