Scroll to navigation

EXPR(1) Brugerkommandoer EXPR(1)

NAVN

expr - evaluering af udtryk

SYNOPSIS

expr UDTRYK
expr FLAG

BESKRIVELSE

vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Udskriv værdien af UDTRYK til standard-ud. En tom linje nedenfor adskiller grupper med voksende prioritet. UDTRYK kan være:

ARG1 hvis det hverken er null eller 0, ellers ARG2
ARG1 hvis intet af argumenterne er null eller 0, ellers 0
ARG1 er mindre end ARG2
ARG1 er mindre end eller lig med ARG2
ARG1 er lig med ARG2
ARG1 er ikke lig med ARG2
ARG1 er større end eller lig med ARG2
ARG1 er større end ARG2
aritmetisk sum af ARG1 og ARG2
aritmetisk forskel mellem ARG1 og ARG2
aritmetisk produkt af ARG1 og ARG2
aritmetisk kvotient af ARG1 divideret med ARG2
aritmetisk rest af ARG1 divideret med ARG2
forankret mønstersøgning efter REGUDTRYK i STRENG
samme som STRENG : REGUDTRYK
delstreng af STRENG, POS regnes fra 1
index i STRENG hvor BOGST fandtes, eller 0
længden af STRENG
+ SYMBOL
tolk SYMBOL som en streng, selv om den er et
nøgleord som "match" eller en operator som "/"
( UDTRYK )
værdien af UDTRYK

Vær opmærksom på at mange operatorer skal beskyttes mod kommandofortolkeren, f.eks. med gåseøjne. Sammenligninger er aritmetiske hvis begge ARGumenter er tal, ellers leksikografiske. Mønster-sammenligninger returnerer strengen som passede på mønstret mellem \( og \) eller null. Hvis \( og \) ikke bruges, returneres antal tegn som passede eller 0.

Afslutningskode er 0 hvis UDTRYK er hverken null eller 0, 1 hvis UDTRYK er null eller 0, 2 hvis UDTRYK indeholder syntaksfejl, og 3 hvis der opstod en fejl.

FORFATTER

Skrevet af Mike Parker, James Youngman og Paul Eggert.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) expr invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4