Scroll to navigation

NICE(1) Brugerkommandoer NICE(1)

NAVN

nice - afvikl et program med ændret planlægningsprioritet

SYNOPSIS

nice [FLAG] [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Kør KOMMANDO med ændret prioritet (niceness), hvilket påvirker procesplanlægningen. Uden KOMMANDO udskrives den aktuelle prioritet. Prioriteter går fra -20 (højest prioritet) til 19 (lavest prioritet).

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

læg heltallet N til niceness (standardværdi 10)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

BEMÆRK: din skal har måske sin egen version af nice, som normalt erstatter versionen beskrevet her. Referér venligst til din skals dokumentation for detaljer angående de understøttede flag.

Afslutningskode:

125
hvis selve nice-kommandoen fejler
126
hvis KOMMANDO findes men ikke kan igangsættes
127
hvis KOMMANDO ikke kan findes
-
afslutningsstatus for KOMMANDO ellers

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

nice(2), renice(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) nice invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4