Scroll to navigation

ftime(3) Library Functions Manual ftime(3)

NAZWA

ftime - zwraca datę i czas

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/timeb.h>
int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

UWAGA: Funkcja ta nie jest już zapewniana przez bibliotekę GNU C. Należy obecnie używać clock_gettime(2)

Funkcja zwraca bieżący czas jako sekundy i milisekundy od początku epoki, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC). Czas jest zwracany w strukturze tp, zadeklarowanej następująco:


struct timeb {

time_t time;
unsigned short millitm;
short timezone;
short dstflag; };

time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich (z ujemnymi wartościami oznaczającymi wschód od Greenwich), a dstflag jest znacznikiem, który jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje, że w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.

POSIX.1-2001 mówi, że zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona, prosimy unikać zależenia od tych pól.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zawsze zwraca 0. (POSIX.1-2001 określa, a niektóre systemy dokumentują, zwracanie -1 w przypadku błędu).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ftime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

Brak.

HISTORIA

Usunięte w glibc 2.33. 4.2BSD, POSIX.1-2001. Usunięte w POSIX.1-2008.

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach, można używać time(2); gettimeofday(2) zwraca czas w mikrosekundach; clock_gettime(2) zwraca nanosekundy, lecz nie jest tak powszechnie dostępna.

USTERKI

Wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały 0 w polu millitm; glibc 2.1.1 zachowuje się znowu poprawnie.

ZOBACZ TAKŻE

gettimeofday(2), time(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8