Scroll to navigation

GRUB-MKNETDIR(1) Användarkommandon GRUB-MKNETDIR(1)

NAMN

grub-mknetdir — förbered en GRUB-nätstartskatalog.

SYNOPSIS

grub-mknetdir [FLAGGA...]

BESKRIVNING

Förbereder GRUB-startavbilder för nätverk på net_directory/subdir förutsättandes att net_directory är en TFTP-rot.

komprimera GRUB-filer [valfritt]
inaktivera shim_lock verifier
bädda in en specifik DTB
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/lib/grub/<platform>]
installera TYPSNITT [standard=unicode]
installera endast MODULER och deras beroenden [standard=all]
bädda in FIL som öppen nyckel för signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
installera endast SPRÅK [standard=all]
förinläs specificerade moduler MODULER
SBAT-metadata
installera TEMAN [standard=starfield]
skriv ut informativa meddelanden.
välj komprimering att använda för kärnavbild
rotkatalog för TFTP-server
relativ underkatalog på nätverksserver
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Förbereder GRUB-startavbilder för nätverk på net_directory/subdir förutsättandes att net_directory är en TFTP-rot.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-mkimage(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mknetdir underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mknetdir är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mknetdir

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GRUB 2.12-1