Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Användarkommandon TIMEOUT(1)

NAMN

timeout — kör ett kommando med en tidsgräns

SYNOPSIS

timeout [FLAGGA] LÖPTID KOMMANDO [ARG]...
timeout [FLAGGA]

BESKRIVNING

Starta KOMMANDO, och döda det om det fortfarande kör efter LÖPTID.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

--preserve-status

Avsluta med samma status som KOMMANDO, även när tiden för
kommandot löper ut.

--foreground

När timeout inte körs direkt från en skalprompt,
låt KOMMANDO läsa från TTY:n och ta emot TTY-signaler; i detta läge kommer tiden för barn till KOMMANDO inte gå ut.

-k, --kill-after=LÖPTID

Skicka även en KILL-signal om KOMMANDO fortfarande kör så
här länge efter att den ursprungliga signalen skickades.

-s, --signal=SIGNAL

Ange signalen som skall skickas när tiden går ut;
SIGNAL kan vara ett namn som ”HUP” eller ett nummer; se kill -l för en lista över signaler.
Diagnostisera till standard fel signaler som skickas när tiden går ut.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

LÖPTID är ett flyttal eventuellt följt av ett suffix: ”s” för sekunder (standard), ”m” för minuter, ”h” för timmar eller ”d” för dagar. En löptid på 0 avaktiverar den tillhörande tidsgränsen.

När tiden går ut, skicka signalen TERM till KOMMANDO, om ingen annan signal anges. Signalen TERM dödar en process som inte blockerar eller fångar den signalen. Det kan vara nödvändigt att använda signalen KILL, eftersom den signalen inte kan fångas.

Slutstatus:

124
om KOMMANDO-tidsgränsen överskrids times out, och --preserve-status inte angivits
125
om kommandot timeout självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
137
om KOMMANDO (eller timeout självt) skickas signalen KILL (9) (128+9)
-
annars slutstatus från KOMMANDO

FEL

Några plattformar stödjer för närvarande inte tidsgränser efter år 2038.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

kill(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) timeout invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4