Scroll to navigation

DATE(1) Kullanıcı Komutları DATE(1)

İSİM

date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [+BİÇEM]
[-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

AÇIKLAMA

date geçerli zamanı belirtilen BİÇEM’de görüntüler veya sistem zamanını ayarlar.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

DİZGE ile belirtilen zamanı gösterir, "şu anı" değil.

Çözümlenen tarihe açıklama ekler ve şüpheli kullanım hakkında standart hataya uyarı çıktılar.

DOSYAnın her satırına --date uygulamak gibidir.

Tarih/zaman dizgesi ISO 8601 uyumlu çıktılanır. BİÇEM izgesinde tarih ve saat hassasiyeti belirtmek için ’date’ (öntanımlıdır), ’hours’, ’minutes’, ’seconds’ veya ’ns’ belirtilebilir.
Örnekler:

$ date
Pzt 04 Nis 2022 16:05:48 +03
$ date -I
2022-04-04
$ date -Ihours
2022-04-04T16+03:00
$ date -Ins
2022-04-04T16:11:56,631895868+03:00

Tarih ve zaman RFC 5322 uyumlu çıktılanır. Örnek: Mon, 04 Apr 2022 16:17:39 +0300

Tarih ve zaman RFC 3339 uyumlu çıktılanır. BİÇEM dizgesinde tarih ve saat hassasiyeti belirtmek için ’hours’, ’minutes’, ’seconds’ veya ’ns’ belirtilebilir.
Örnek:

$ date --rfc-3339=seconds
2022-04-04 16:24:25+03:00

DOSYAnın son düzenlenme zamanını gösterir.

Saati belirtilen DİZGE’ye göre ayarlar.

Zaman, Koordinatlı Evrensel Zamana (UTC) uygun olarak gösterilir/ayarlanır.

Yardım iletisini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

BİÇEM, çıktı biçemini denetlemek içindir. BİÇEMlerin yorumlanışları şu şekildedir:

%%
Sadece % işaretini basar.

%a
Yerele özgü kısaltılmış gün ismi (Paz, Pzt).

%A
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Pazar, Pazartesi).

%b
Yerele özgü kısaltılmış ay ismi (Ara, Oca).

%B
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Aralık, Ocak).

%c
Yerele özgü tarih ve saat (Pzt 04 Nis 2022 16:34:09).

%C
Yüzyıl (Yıl yüze bölünür, tamsayı kısım gösterilir) [00-99].

%d
Ayın günü (01..31).

%D
tarih, %m/%d/%y ile aynı (aa/gg/yy)

%e
Boşlukla yastıklanmış ayın günü, %_d ile aynı ( 1..31)

%F
%+4Y-%m-%d ile aynı.

%g
%V hafta sayısıyla eşleşen 2 basamaklı yıl.

%G
%V hafta sayısıyla eşleşen 4 basamaklı yıl

%h
%b ile aynı.

%H
Saat (00..23).

%I
Saat (01..12).

%j
Yılın günü (001..366)

%k
Boşluk yastıklı saat ( 0..23), %_H ile aynı

%l
Boşluk yastıklı saat ( 1..12), %_I ile aynı

%m
Ay (01..12).

%M
Dakika (00..59).

%n
Satır sonu karakteri.

%N
nanosaniye (000000000..999999999)

%p
Büyük harfli yerel ÖÖ/ÖS belirteci (çoğu yerelde boştur).

%P
Küçük harfli yerel öö/ös belirteci (çoğu yerelde boştur).

%q
Yılın çeyreği (1..4)

%r
12 saatlik zaman (04:48:18 ÖS).

%R
24 saatlik zaman (16:49).

%s
’00:00:00 1970-01-01 UTC’den beri geçen saniye sayısı

%S
Saniye (00..60); 60, artık saniyeyi belirtebilmek için gereklidir.

%t
Yatay sekme.

%T
24 saatlik zaman (16:51:29).

%u
Haftanın günü (1..7); 1, Pazartesi’ye karşılıktır.

%U
Yılın haftası, Pazar günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%V
Yılın haftası (ISO), Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (01..53).

%w
Haftanın günü (0..6); 0, Pazar gününe karşılıktır.

%W
Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%x
Yerelin tarih betimlemesi (14-03-2022).

%X
Yerelin zaman betimlemesi (16:56:39).

%y
Yılın son iki basamağı (00..99).

%Y
Yıl

%z
+hhmm Sayısal zaman dilimi (-0400 gibi).

%:z
+hh:mm sayısal zaman dilimi (-04:00 gibi).

%::z
+hh:mm:ss sayısal zaman dilimi (-04:00:00 gibi).

%:::z
gerekli hassasiyet : ile belirtilen sayısal zaman dilimi (-04, +05:30 gibi).

%Z
Zaman dilimi kısaltması (EET, +03 gibi).

Öntanımlı olarak, date sayısal alanları sıfırlarla yastıklar. GNU date ise % ve bir sayısal yönerge arasında kullanıldığında aşağıdaki niteleyicileri tanır:

-
(tire) alanlar yastıklanmaz

_
(altçizgi) alanlar boşluklarla yastıklanır

0
alanlar sıfırlarla yastıklanır

÷
alanlar sıfırlarla yastıklanır ve 4’ten fazla basamaklı yılların önüne ’÷’ konur

^
mümkünse büyük harf kullanılır.

#
mümkünse büyük harf için küçük harf veya tersi kullanılır.

Bu niteleyicilerden sonra isteğe bağlı olarak alan genişliği bir ondalık sayı olarak belirtilir, bunu isteğe bağlı bir değiştirici izleyebilir: E ile mümkünse yerelin diğer gösterimi, O ile eğer elverişli ise yerelin diğer sayısal simgeleri ifade edilir.

ÖRNEKLER

1970-01-01 UTC’den beri geçen saniyeleri tarihe çevir:

$ date --date=’@2147483647’

ABD’nin batı kıyısındaki zamanı göster (TZ’yi bulmak için tzselect(1) kullan):

$ TZ=’America/Los_Angeles’ date

ABD’nin batı kıyısında gelecek Cuma sabah 9 için yerel zamanı göster:

$ date --date=’TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri’

TARİH DİZGESİ

--date=DİZGE girdisinde DİZGE, "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" veya "2004-02-29 16:21:42" ve hatta "next fri" (gelecek cuma) gibi çoğunlukla serbest biçimli, insan tarafından okunabilen (ingilizce olarak belirtilebilen) tarih dizgesidir. Tarih dizgesi, takvim tarihini, günün saatini, saat dilimini, haftanın gününü, göreli saati, göreli tarihi ve sayıları gösteren öğeler içerebilir. Boş dizge günün başlangıcını gösterir. Tarih dizgesi biçemi burada kolayca belgelenenden daha karmaşıktır, ancak info belgelerinde tamamen açıklanmıştır.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/date>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) date invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0