Scroll to navigation

HOSTS(5) Podręcznik programisty Linuksa HOSTS(5)

NAZWA

hosts - statyczna tablica nazw komputerów

SKŁADNIA

/etc/hosts

OPIS

Ta strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest to prosty plik testowy, który przypisuje adresy IP nazwom komputerów, każdy adres w osobnej linii. Plik ten dla każdego komputera powinien zawierać osobną linię w następującym formacie:

adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

The IP address can conform to either IPv4 or IPv6. Fields of the entry are separated by any number of blanks and/or tab characters. Text from a "#" character until the end of the line is a comment, and is ignored. Host names may contain only alphanumeric characters, minus signs ("-"), and periods ("."). They must begin with an alphabetic character and end with an alphanumeric character. Optional aliases provide for name changes, alternate spellings, shorter hostnames, or generic hostnames (for example, localhost). If required, a host may have two separate entries in this file; one for each version of the Internet Protocol (IPv4 and IPv6).

Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain) implementuje serwer nazw dla systemów UNIX. Zwiększa możliwości lub zastępuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane nazw komputerów i uwalnia system od polegania na aktualności i kompletności pliku /etc/hosts.

Mimo że tablica nazw komputerów została zastąpiona przez DNS, nowoczesne systemy wciąż jej używają w następujących sytuacjach:

Większość systemów ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą nazwy i adresy najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest to użyteczne, gdy DNS nie działa, na przykład podczas uruchamiania systemu.
Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw komputerów jako danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS może być używany z DNS-em, większość firm używających systemu NIS, wciąż używa tablicy z nazwami wszystkich lokalnych komputerów jako kopii bezpieczeństwa.
Bardzo małe organizacje, izolowane od sieci, używają tablicy nazw komputerów zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają się rzadko, a sieć nie jest podpięta do Internetu, to DNS nie ma zbyt wiele do zaoferowania.

PLIKI

/etc/hosts

UWAGI

Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywołują natychmiastowy efekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

Historia

Oryginalny format tablicy nazw komputerów został opisany w RFC 952, jednakże od tego czasu się zmienił.

Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była jedynym sposobem mapowania nazw komputerów na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten plik mógł zostać utworzony na podstawie oficjalnej bazy komputerów zarządzanej przez Centrum Kontroli Informacji Sieciowych (Network Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany były często wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów i/lub nieznanych komputerów. NIC nie zarządza już plikiem hosts.txt, chociaż w czasie pisania tej strony podręcznika (ok. 2000 r.) można było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW. Właśnie znalazłem trzy - z lat 92, 94 i 95.

PRZYKŁADY

# Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv4
127.0.0.1    localhost
# 127.0.1.1 jest często używane jako FQDN komputera
127.0.1.1    tenkomputer.mydomain.org tenkomputer
192.168.1.10  foo.mydomain.org    foo
192.168.1.13  bar.mydomain.org    bar
146.82.138.7  master.debian.org   master
209.237.226.90 www.opensource.org
# Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv6
::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters

ZOBACZ TAKŻE

hostname(1), resolver(3), host.conf(5), resolv.conf(5), resolver(5), hostname(7), named(8)

Internet RFC 952

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux