Scroll to navigation

mailaddr(7) Miscellaneous Information Manual mailaddr(7)

NAZWA

mailaddr - opis adresowania poczty

OPIS

Ta strona daje krótkie wprowadzenie do adresów pocztowych SMTP, używanych w internecie. Adresy te mają ogólny format


uzytkownik@domena

gdzie domena jest hierarchiczną, oddzieloną kropkami listą poddomen. Na przykład poniższe adresy są prawidłowymi formami tego samego adresu:


john.doe@monet.example.com
John Doe <john.doe@monet.example.com>
john.doe@monet.example.com (John Doe)

Część domenowa ("monet.example.com") jest domeną akceptującą pocztę. Może być nazwą serwera, i w przeszłości często nią była, lecz nie musi. Część domenowa nie jest wrażliwa na wielkość liter.

Część lokalna ("john.doe") zwykle jest nazwą użytkownika, lecz jej znaczenie jest zdefiniowane przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem wrażliwa na wielkość liter, lecz zwykle nie jest. Jeśli część lokalna wygląda jak śmieci, to zwykle jest tak z powodu bramkowania między wewnętrznymi systemami e-mail sieci, oto przykłady:


"surname/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@some.where
USER%SOMETHING@some.where
machine!machine!name@some.where
I2461572@some.where

Są to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewnętrznego systemu pocztowego, który nie ma właściwego wsparcia internetowego, bramka UUCP, a ostatnie jest tylko nudną polityką przydzielania nazw użytkownika.

Część imienia i nazwiska ("John Doe") może zostać albo umieszczona na początku, poza <>, lub na końcu w () (mówiąc konkretnie, te konwencje nie są identyczne, lecz różnica wykracza poza tę stronę). Nazwa może wymagać zacytowania przy pomocy "" jeśli zawiera określone znaki, np. ".":


"John Q. Doe" <john.doe@monet.example.com>

Skracanie

Some mail systems let users abbreviate the domain name. For instance, users at example.com may get away with "john.doe@monet" to send mail to John Doe. This behavior is deprecated. Sometimes it works, but you should not depend on it.

Adresy trasowane

Pod pewnymi warunkami, może być konieczne trasowanie wiadomości poprzez wiele serwerów, aby dostarczyć ją do miejsca przeznaczenia. Adresy pokazujące te trasy są nazywane "adresami trasowanymi" (route-addrs). Używają składni:


<@serwera,@serwerb:uzytkownik@serwerc>

Określa to, że wiadomość powinna być przesłana do serwera a, potem do serwera b, a na koniec do serwera c. Niektóre hosty ignorują adresy trasowane i wysyłają bezpośrednio do serwera c.

Adresy trasowane są obecnie bardzo rzadkie. Zdarzają się niekiedy w starych archiwach pocztowych. Generalnie można ignorować wszystko poza częścią "uzytkownik@serwerc" adresu, aby określić właściwego wysyłającego.

Postmaster

Każdy serwer powinien mieć użytkownika, lub alias "postmaster", do którego zgłaszane są problemy pocztowe. Adres "postmaster" nie jest wrażliwy na wielkość liter.

PLIKI

/etc/aliases
~/.forward

ZOBACZ TAKŻE

mail(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8)

IETF RFC 5322

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. 4.2 Berkeley Distribution