Scroll to navigation

PRINTF(1) Kullanıcı Komutları PRINTF(1)

İSİM

printf - veriyi biçimler ve basar

KULLANIM

[BİÇEM]... DEGİŞTİRGE...
SEÇENEK

AÇIKLAMA

DEGİŞTİRGE(ler)i BİÇEMe göre basar veya aşağıdaki SEÇENEKlerden birini çalıştırır:

Yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

BİÇEM çıktıyı C printf’teki gibi biçimler. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

\"
çift tırnak imi

\\
ters eğik çizgi

\a
uyarı zili (BEL)

\b
geri silme

\c
hiçbir şey çıktılamaz

\e
özel karakterleri önceleme karakteri

\f
sayfa ileri

\n
satır sonu

\r
satırbaşı

\t
yatay sekme

\v
düşey sekme

\NNN
sekizlik değeri NNN olar karakter (1 veya 3 rakamlı)

\xHH
onaltılık değeri HH olan karakter (1 veya 2 rakamlı)

\uHHHH
Onaltılık değeri HHHH (4 basamak) olan Unicode (ISO/IEC 10646) karakter

\UHHHHHHHH
Onaltılık değeri HHHHHHHH (8 basamak) olan Unicode karakter

%%
tek bir % karakteri

%b
\0 veya \0NNN biçimindeki sekizlikler hariç, DEGİŞTİRGE \ öncelemeli bir dizge olarak yorumlanır

%q
DEGİŞTİRGE, önerilen POSIX $’’ sözdizimi ile yazdırılamayan karakterleri önceleyerek yeniden kabuk girdisi olarak kullanılabilecek bir biçimde basar.

diouxXfeEgGcs karakterlerinden biri ile biten C biçem belirtimleri önce DEGİŞTİRGElerle doğru veri türüne dönüştürülür. Değişken genişlikleri dikkate alınır.

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir printf komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

printf(3)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) printf invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0