Scroll to navigation

MV(1) Användarkommandon MV(1)

NAMN

mv - move (rename) files

SYNOPSIS

mv [FLAGGA]... [-T] KÄLLA DEST
mv [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG
mv [FLAGGA]... -t KATALOG KÄLLA...

BESKRIVNING

Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
Fråga inte innan något skrivs över.
Fråga innan något skrivs över.
Skriv inte över existerade filer.

Om du anger mer än en av -i, -f, -n har endast den sista någon effekt.

Ta bort eventuella avslutande snedstreck från varje KÄLL-argument.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Flytta alla KÄLLargument in i KATALOG.
Behandla DEST som en vanlig fil.
Flytta endast när KÄLLfilen är nyare än destinationsfilen eller när destinationsfilen inte finns.
Berätta vad som görs.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på destinationsfilen till standardtypen.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Parker, David MacKenzie och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

rename(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mv invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32