Scroll to navigation

MV(1) Opdrachten voor gebruikers MV(1)

NAAM

mv - bestanden verplaatsen (hernoemen)

SAMENVATTING

mv [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
mv [OPTIE]... BRON... MAP
mv [OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING

Hernoemt BRON naar BESTEMMING, of verplaatst BRON(nen) naar MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
niets vragen alvorens te overschrijven
voor overschrijven om toestemming vragen
geen bestaand bestand overschrijven

Als u meer dan één van -i, -f, -n specificeert dan is alleen de laatste effectief.

schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
alle BRON-argumenten naar deze map verplaatsen
DOEL als een normaal bestand behandelen
alleen verplaatsen als BRON nieuwer is dan de bestemming of wanneer deze niet bestaat
tonen wat er gedaan wordt
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

rename(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
of lokaal via: info '(coreutils) mv invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32