Scroll to navigation

PRINTF(1) Příručka uživatele PRINTF(1)

JMÉNO

printf - formátuje a vypisuje data

POUŽITÍ

printf FORMÁT [ARGUMENT]...
printf VOLBA

POPIS

Vypisuje ARGUMENT(y) v zadaném FORMÁTu; pokud je použita některá VOLBA, vykoná:

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

FORMÁT kontroluje výstup stejným způsobem jako funkce `printf' v jazyce C. Jsou interpretovány tyto sekvence:

\"
dvojité uvozovky
\\
zpětné lomítko
zvonek (BEL)
backspace
dále již nevypisovat nic
escape
nová stránka (form feed)
nový řádek (new line)
návrat vozíku (carriage return)
horizontální tabulátor
vertikální tabulátor
bajt s hodnotou NNN (1 až 3 číslice) v osmičkové soustavě
bajt s šestnáckovou hodnotou HH (1 nebo 2 číslice)
Znak Unicode (ISO/IEC 10646) s šestnáctkovou hodnotou HHHH (4 číslice)
Znak Unicode s šestnáctkovou hodnotou HHHHHHHH (8 číslic)
%%
znak %
%b
ARGUMENT jako řetězec s interpretovanými escape sekvencemi začínajícími '´, s výjimkou escape sekvencí osmičkových čísel, které budou ve tvaru   or  NNN
%q
ARGUMENT je zobrazen ve tvaru, který lze použít jako vstup shellu, netisknutelné znaky se escapují pomocí navrženého posixového zápisu $”.

a všech určení ve formátu C, které končí na jakýkoliv znak z diouxXfeEgGcs; ARGUMENTy jsou nejprve převedeny na správný typ. Zvládá proměnnou šířku.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu printf, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

printf(3)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) printf invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4