Scroll to navigation

CP(1) Brugerkommandoer CP(1)

NAVN

cp - kopiering af filer og mapper

SYNOPSIS

cp [FLAG]... [-T] KILDEMÅL
cp [FLAG]... KILDE... MAPPE
cp [FLAG]... -t MAPPEKILDE...

BESKRIVELSE

Kopier KILDE til MÅL eller en eller flere KILDEr til KATALOG.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

samme som -dR --preserve=all
kopier ikke fildata, men kun attributter
lav sikkerhedskopi af hver eksisterende målfil
ligesom --backup, men tager ikke noget argument
kopier indholdet af specialfiler ved rekursion
samme som --no-dereference --preserve=links
forklar hvordan en fil kopieres. Indebærer -v
hvis en eksisterende målfil ikke kan åbnes, så fjern den og prøv igen (dette flag ignoreres når flaget -n også bruges)
bed om bekræftelse før overskrivning af filer (tilsidesætter tidligere -n-flag)
følg symbolske lænker fra kommandolinje i KILDE
opret hårde lænker til filer frem for at kopiere
følg altid symbolske lænker i KILDE
overskriv ikke en eksisterende fil og fejl ikke (tilsidesætter tilvalgene -u eller tidligere -i. Se også --update; svarende til --update=none.
følg aldrig symbolske lænker i KILDE
samme som --preserve=mode,ownership,timestamps
bevar de angivne attributter
bevar ikke de angivne attributter
brug det fulde kildefilnavn under KATALOG
kopier mapper rekursivt
bestem clone-/CoW-kopiering. Se nedenfor
fjern hver eksisterende målfil før forsøg på at åbne den (sammenlign med --force)
estem oprettelsen af usammenhængende filer. Se nedenfor
fjern eventuelle skråstreger i slutningen af hvert KILDE-argument
opret symbolske lænker i stedet for at kopiere
tilsidesæt det sædvanlige sikkerhedskopi-suffiks
kopier alle KILDE-argumenter til MAPPE
behandl MÅL som en normal fil
kontroller hvilke eksisterende filer der opdateres; UPDATE={all,none,older(default)}. Se nedenfor
svarer til --update[=older]
forklar hvad der sker
bliv på dette filsystem
sæt SELinux-sikkerhedskontekst for destinations-filen til standardtypen
som -Z, eller givet KONT, sæt SELinux- eller SMACK-sikkerhedskontekst til KONT
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

ATTR_LIST er en kommaadskilt attributliste. Attributter er »mode« for rettigheder (inklusive eventuelle ACL og xattr-rettigheder), »ownership« for bruger og gruppe, »timestamps« for filtidsstempler, »links« for hårde henvisninger, »context« for sikkerhedskontekst, »xattr« for udvidede attributter og »all« for alle attributter.

Normalt bliver usammenhængende KILDE-filer opdaget ved hjælp af en enkel heuristik, og den korresponderende MÅL-fil bliver også gjort usammenhængende. Denne opførsel vælges med --sparse=auto. Angiv --sparse=always for altid at oprette usammenhængende MÅL-filer for KILDE-filer, der indeholder en tilstrækkeligt lang sekvens med nul-byte. Brug --sparse=never for at forhindre oprettelse af usammenhængende filer.

UPDATE (OPDATERING) kontrollerer hvilke eksisterende filer i destinationen som erstattes. 'all' er standardoperationen når tilvalget --update ikke er angivet og resulterer i at alle eksisterende filer i destinationen erstattes. 'none' svarer til tilvalget --no-clobber, i at ingen filer i destinationen erstattes, men også udeladte filer medfører ikke en fejl. 'older' er standardoperationen når --update angives og medfører at filer bliver erstattet, hvis de er ældre end den tilsvarende kildefil.

Når --reflink[=always] er givet, udføres en letvægtskopi, hvori datablokkene kun kopieres når de ændres. Hvis dette ikke er muligt, vil kopieringen slå fejl eller, hvis --reflink[=auto] er givet, blive udført med normal kopiering. Brug --reflink[=never] til kun at benytte normal kopiering.

Suffikset for sikkerhedskopiering er "~", med mindre andet er angivet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionsstyringsmetoden kan vælges med flaget --backup eller vha. miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Gyldige værdier er:

lav aldrig sikkerhedskopier (selvom --backup er givet)
lav nummererede sikkerhedskopier
nummererede, hvis nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers enkle sikkerhedskopier
lav altid enkle sikkerhedskopier

Som et specialtilfælde laver cp en sikkerhedskopi af KILDE når flagene for »force« og »backup« er angivet, og KILDE og MÅL er samme navn for en eksisterende, regulær fil.

FORFATTER

Skrevet af Torbjorn Granlund, David MacKenzie og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

install(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cp invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4